22210 79 019
28ης Οκτωβρίου 11, Χαλκίδα, 34100
info@compact.com.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι αυξημένες ανάγκες στην σύγχρονη αγορά μισθώσεων ακινήτων τα τελευταία χρόνια και ο αθέμιτος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με νέα δεδομένα όπως η οικονομική κρίση, δημιούργησαν ανασφάλεια τόσο από την πλευρά κυρίως του εκμισθωτή, σε ότι έχει να κάνει με την προστασία και την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση και συντήρηση της εκμισθωμένης ακίνητης περιουσίας του, όσο και από την πλευρά του μισθωτή που πολλές φορές καθίσταται το εύκολο θύμα κινούμενος με μοναδικό γνώμονα την πίεση του χρόνου για να καλύψει τη βασική ανάγκη του για στέγη, είτε επαγγελματική είτε οικιακή, χωρίς καν μία πρόχειρη έρευνα αγοράς. Επίσης η ύπαρξη πιθανών προβλημάτων υγείας που καθιστούν δύσκολη την επαφή, απαραίτητη για τη διαχείριση των ακινήτων, καθώς ακόμη και η άγνοια γύρω από τις διαδικασίες που απαιτούν κατά περίπτωση μια σειρά τεχνικών, νομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από διαφορετικούς κλάδους, σε σχέση με διάφορους φορείς, δυσκολεύουν αρκετούς να διεκπεραιώσουν όλες τις διαδικασίες δημιουργίας σύμβασης μίσθωσης.

Compact image

Η πλήρης διαχείριση μίσθωσης ακίνητης περιουσίας τρίτων έρχεται να δώσει την απάντηση και στις δύο πλευρές θέτοντας τα θεμέλια για μία σύμβαση επί ίσοις όροις. Επιπλέον γεφυρώνει με αποτελεσματικό και αντικειμενικό ουδέτερο τρόπο προβλήματα, που μπορεί να προκύπτουν κατά περίπτωση, είτε από τη μεγάλη απόσταση ενδεχομένως λόγω του διαφορετικού τόπου διαμονής μεταξύ των συμβαλλομένων σε άλλη πόλη ή χώρα, είτε κυρίως λόγω της έλλειψης του προσωπικού χρόνου που καλείται ο καθένας να διαθέσει. Απευθυνθείτε στην εταιρεία μας, και εμείς αντί για εσάς με υπευθυνότητα και συνέπεια θα αναλάβουμε την πλήρη διαχείριση του ακινήτου που διαθέτετε, για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας στο έπακρο, απαλλάσσοντάς σας από περιττές έγνοιες και πρόσθετα άγχη.